Φωτογραφίες

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες των δωματίων, εσωτερικά και εξωτερικά,
καθώς και την θέα που έχουν πολλά από αυτά.